Marangal

OVERVIEW

Marangal (Edukasyon sa Pagpapakatao) Serye ng mga aklat na tumutulong sa mga guro at magulang sa pagtatanim ng mga binhi ng kabutihan at kagandahang-asal sa ating mga kabataan. Ang librong ito ay nagsisilbing gabay sa kanilang pagpapalago ng kaalaman sa wastong asal at tamang pag-uugali.

KABUTIHAN AT TAMANG PAG-UUGALI

Marangal, Unang Edisyon, ay naglalayong linangin at paunlarin ang pagkataong etikal ng bawat mag-aaral. Laman ng edisyong ito ang pagtuklas sa sariling kakayahan at ang pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang sa kapwa, sa bansa at sa Diyos. Laman ng edisyon na ito ang pagtuklas sa sariling kakayahan at ang pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang sa kapwa, sa bansa, at sa Diyos.

Laman din nito ang iba’t ibang makabuluhang pagsasanay upang mas lalo pang mapalawak ang pagkaunawa, maging mapanuri at produktibo sa bawat konseptong binibigyan ng pansin. Sa aklat na ito binibigyang halaga ang limang pangunahing kakayahan: pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya, at pagkilos.

Corazon Santos
Donnie Arc D. Buscano
Galilleo Go
Jeanelle G. Samonte-Buscano
Josephine M. Montaña
Adoracion Ahito

PRESCHOOLS BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.