Marangal Edukasyon sa Pagpapakatao

Marangal (Edukasyon sa Pagpapakatao) Serye ng mga aklat na tumutulong sa mga guro at magulang sa pagtatanim ng mga binhi ng kabutihan at kagandahang-asal sa ating mga kabataan. Ang librong ito ay nagsisilbing gabay sa kanilang pagpapalago ng kaalaman sa wastong asal at tamang pag-uugali.

9.5/10