Marangal Edukasyon sa Pagpapakatao

Isang malaking hamon sa kabataang Pilipino ang pagpasok ng ika-21 siglo. Sa kasalukuyang panahon, ang kabataan ay nahahantad sa maraming pagbabagong dulot ng makabagong tuklas at kaalaman na karamihan ay yumayanig sa buong pagkatao ng sinuman. Layunin ng serye ng Marangal (Edukasyon sa Pagpapakatao) na linangin sa mga estudyante ang mga kakayahang pangkaalaman, pandamdamin, at pangkaasalan na magbibigay sa kanila ng kakayahan.

9.5/10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.