Alibata

OVERVIEW

Ang Aklat na ito ay ginawa upang matulungan ang mga batang magsisimula pa lamang sa pagpasok sa paaralan. Ang mga pagsasanay ay tutugon sa panimulang gawain sa pagpapakilala sasarili, kapaligiran, kamag-anak at paaralan. Gayun din sa pakikinig, pagsasalita, pagpapahalaga, pagsulat, pagbasa at pag-unawa.

PAGSULAT, PAGBASA at PAG-UNAWA

Ang malayang talakayan ay makakatulong sa mahusay at maayos na pagpapaliwanag at pagpapahayag ng mag-aaral. Makapagsasalita siya ng may pagmamalaki sa sariling wika.

Ang may akda ay umaasa na sa paggamit ng aklat na ito, magiging kapana-panabik para sa mga bata ang pag-aaral ng Filipino. Ang aklat na ito ay batay sa K to 12 Kurikulum.

Rowena Tolentino Dayrit
Bb. Cristina P. Fernandez
Gng. Zenaida R. Ylarde
Dr. Cecilia P. Lacson

PRESCHOOL BOOKS

Written by topnotch educators, these worktexts are essential tools for young learners as they start their journey into the world of learning. Books to guide, books to have fun with, and books to spark a lifelong love of learning.​

ELEMENTARY BOOKS

These worktexts are designed to help students think critically, and give them a strong foundation to help them prepare for the next stage in their education.

JUNIOR HIGH BOOKS

Meticulously designed to advance the aims of the K-12 curriculum, these worktexts help students develop communication and problem-solving skills, acquire lasting values, and provide guidance on how to successfully navigate their expanding world.

SENIOR HIGH BOOKS

These are worktexts designed to prepare students for higher learning and equip them with the competence to tackle challenges in the next stage of their education.