ALIBATA

Ang Aklat na ito ay ginawa upang matulungan ang mga batang magsisimula pa lamang sa pagpasok sa paaralan. Ang mga pagsasanay ay tutugon sa panimulang gawain sa pagpapakilala sasarili, kapaligiran, kamag-anak at paaralan.

9.2/10