ALIBATA

Ang Aklat na ito ay ginawa upang matulungan ang mga batang magsisimula pa lamang sa pagpasok sa paaralan. Ang mga pagsasanay ay tutugon sa panimulang gawain sa pagpapakilala sasarili, kapaligiran, kamag-anak at paaralan.

9.2/10
Alibata Junior Kinder Preview
Alibata Senior Kinder Preview

AUTHOR - Rowena Tolentino Dayrit

Si Rowena Tolentino Dayrit ay kasalukuyang nasa ika-18 taon ng pagtuturo sa Preschool Department ng Colegio San Agustin, Makati City. Kung saan din siya nag-aral mula Kindergarten hanggang High School. Tinapos niya ang kursong LIA-COM ( AB-Psychology / BS-Marketing Management ) sa De La Salle University-Manila. Nakatapos din siya ng Teachers’ Certificate Program sa nasabing unibersidad.

AUTHOR - Bb. Cristina P. Fernandez

BB. CRISTINA P. FERNANDEZ - Bachelor of Science in Elementary Education (Mariano Marcos State University,1978) - MA in Education – Pre-Elementary Education (St. Joseph College,1994) Mga karanasan/naging posisyon sa St Mary’s College, QC: - Guro sa Mababang Paaralan at Kolehiyo - Pupil Activity Coordinator - Preschool Coordinator

CONSULTANT - Gng. Zenaida R. Ylarde

GNG. ZENAIDA R. YLARDE - Bachelor of Secondary Education (major: History/minor: English) (Far Eastern University,1986) - MA in Educational Management (Roosevelt College,1998) Mga karanasan/naging posisyon sa St. Mary’s College, QC: - Guro sa Mababang Paaralan at Kolehiyo - Language Subject Area Chairman - Araling Panlipunan Subject Area Chairman - Academic Coordinator

CONSULTANT - Bb. Cristina P. Fernandez

Dr. Cecilia P. Lacson is a resident of Cainta Greenpark. She completed her Basic Education at Colegio de Nuestra Sra. Del Buen Consejo, Pasig; BSEEd at Pasig Catholic College; graduate studies on Elementary Science and Math teaching at PNU, Manila and her doctorate on Educational Administration in UP Diliman. Her professional organizations include PAASCU and CEAP.